Αποσβεστήρες σωματιδίων 2014

logo
«Πειραματική μελέτη της συνεισφοράς αποσβεστήρα σωματιδίων στην μείωση της απόκρισης μνημείων σε σεισμική διέγερση. Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας-MIS 383592»
A new series of tests are in progress at the Seismic Simulator of the Dept. of Civil Engineering: the tests focus on the response of classical, multidrum, columns subjected to earthquake motions.

classical_column_test_small IMG_8342

Comments are closed.