Αρχιμήδης ΙΙΙ – Τοίχοι Αντιστήριξης

Στο πλαίσιο του προγράμματος διερευνάται η δυναμική ελαστοπλαστική συμπεριφορά τοίχων αντιστήριξης σε ισχυρές σεισμικές κινήσεις, με στόχο τη δημιουργία τεχνογνωσίας για ανάλυση και σχεδιασμό, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κανονιστικών διατάξεων σε διεθνές επίπεδο ως προς την αντιμετώπιση γεωκινδύνων σε σεισμογόνες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό εκτελέστηκαν πειράματα σε τοίχους μορφής U και L με χρήση πολυστρωματικού κιβωτίου (laminar box) διαστάσεων 4×1.6×1.0 m. Το πείραμα σχεδιάστηκε από τους καθηγητές Γ.Ε. Μυλωνάκη και Κ.Ι. Παπαντωνόπουλο, και την υποψήφια διδάκτορα Φωτεινή Λυραντζάκη. Τις δοκιμές εκτέλεσε ο μεταδιδάκτορας ερευνητής Δρ. Ηλίας Στρεπέλιας. Συντονιστής του προγράμματος είναι η καθηγήτρια κα Ειρήνη Βγενοπούλου (ΑΤΕΙ Πατρών).

Comments are closed.