Δοκιμές για τους φοιτητές Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στα πλαίσια του μαθήματος «Δομική Μηχανική» οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών σχεδίασαν και υλοποίησαν υπό τις οδηγίες του διδάσκοντα Ι.Ντουρακόπουλου τριώροφες κατασκευές οι οποίες στη συνέχεια υπεβλήθησαν σε σεισμική φόρτιση, σε συνεργασία με τον καθηγητή Ε. Μπούσια υπεύθυνο του Εργαστηρίου Σεισμικού Προσομοιωτή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι κατασκευές καταπονήθηκαν στο Σεισμικό Προσομοιωτή για διάφορες χρονοϊστορίες εδαφικής επιτάχυνσης με σταδιακή αύξηση της έντασης τους. Τις δοκιμές εκτέλεσε ο μεταδιδάκτορας ερευνητής Ηλ. Στρεπέλιας.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.